STK7231 VOLTAGE REGULATOR

Item# STK7231
$12.40
Availability: YES