STK7217 VOLTAGE REGULATOR

Item# STK7217
$9.65
Availability: YES