STK7216 VOLTAGE REGULATOR

Item# STK7216
$10.31
Availability: YES