STK5490 VOLTAGE REGULATOR

Item# STK5490
$7.89
Availability: YES