STK5487 VOLTAGE REGULATOR

Item# STK5487
$9.97
Availability: YES