STK5483 VOLTAGE REGULATOR

Item# STK5483
$19.33
Availability: YES