STK4141V INTEGRATED CIRCUIT

Item# STK4141V
$19.23
Availability: YES