STK4048V POWER AMPLIFIER

Item# STK4048V
$20.69
Availability: YES