STK4024V POWER AMPLIFIER

Item# STK4024V
$19.21
Availability: YES